Výlet do Údolia Manitou


ÚDOLIE MANITOU vám prostredníctvom zážitkového učenia ponúka zažiť neopakovateľnú atmosféru v indiánskej usadlosti. Nájdete v nej Indiánov, pravé indiánske obydlia (teepee) či predmety, ktoré denne používajú. V prírodnom amfiteátri sa zabavíte na indiánskych rozprávkach a príbehoch z histórie. Nahliadnite spoločne do kultúry a zvykov severoamerických indiánskych kmeňov.

V roku 2018 sme v spolupráci s Katedrou histórie na Filozofickej fakulte UPJŠ pre vás pripravili náučno- zábavný program v alternatívach vhodných pre žiakov MŠ a ZŠ. Pre žiakov druhého stupňa ZŠ sme zvlášť pripravili náučnú zážitkovú hodinu prezentujúcu pôvodný život indiánov. Program je vytvorený tak, aby zabezpečil medzipredmetové prepojenie poznatkov, naučil a zabavil žiakov. Tak ako každý rok, tak aj tento bude areál rozšírený o nové prvky. Pre žiakov MŠ sú pripravené zjednodušené úlohy zamerané na spoznávanie prírody a zábavne tvorivé dielne. Dĺžka programov je približne 1-2 hodiny.

Vhodné pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ
Vstupné:

3,50 € / žiak, možnosť platiť aj KP / 2h program

2,00 € / žiak, možnosť platiť aj KP / 1h program

1,00 € / neučiteľský doprovod

Otázky a objednávky Vám zodpovie indiánka Petra na 0918 402 075 alebo udoliemanitou@udoliemanitou.sk

IMG_3430.jpg