Školy


ÚDOLIE MANITOU vám prostredníctvom zážitkového učenia ponúka zažiť neopakovateľnú atmosféru v indiánskej usadlosti. Nájdete v nej Indiánov, pravé indiánske obydlia (teepee) či predmety, ktoré denne používajú. V prírodnom amfiteátri sa zabavíte na indiánskych rozprávkach a príbehoch z histórie. Nahliadnite spoločne do kultúry a zvykov severoamerických indiánskych kmeňov.

V roku 2017 sme v spolupráci s pedagógmi pre vás pripravili zábavnú edukačnú súťaž. Táto hra má rôzne varianty a je vhodná pre žiakov ZŠ prvého a druhého stupňa.. Úlohy hry sú zamerané na jednotlivé prírodovedne témy (ekosystémy, ochrana prírodných zdrojov, záchrana ohrozených druhov zvierat a rastlín) a sú pripravené pre každú vekovú skupinu zvlášť. Súčasťou programu sú aj tvorivé dielne. Pre žiakov MŠ sú pripravené zjednodušené úlohy zamerané na spoznávanie prírody, zábavne tvorivé dielne, ukážky indiánskych zvykov a tancov. Dĺžka programov je približne 2 hodiny.

Otázky a objednávky Vám zodpovie indiánka Petra na 0918 402 075 alebo udoliemanitou@udoliemanitou.sk

Vhodné pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ
Vstupné: 3 € / žiak, možnosť platiť aj KP

  1,00 € / neučiteľský doprovod

IMG_3430.jpg

Uložiť

Uložiť